Waarom moet ik alimentatie betalen?

 

De wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag van 13 april 1995 (B.W. art 203 § 1) zegt:

‘De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.’

Hiermee ligt het algemeen principe van de alimentatie vast.

Dit principe omvat de plicht van elke ouder om bij te dragen in de kosten die verbonden zijn aan het levensonderhoud en passende opleiding van het kind. Hoewel niet-samenlevende ouders in de meeste gevallen geconfronteerd worden met “alimentatie”, is de onderhoudsplicht geen principe uit het echtscheidingsrecht. Het is afkomstig uit het afstammingsrecht. Iedereen die een kind verwekt, erkent of adopteert, is verplicht om naar vermogen bij te dragen aan de kosten die verbonden zijn aan het levensonderhoud en passende opleiding van het kind. Wanneer het vaderschap niet vaststaat, kan er ten behoeve van het kind een vordering ingesteld worden tegenover iedereen die in de relevante periode voor de geboorte gemeenschap gehad heeft met de moeder.

 Posted by at 15:27

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)