Waarvoor mag alimentatiegeld dienen?

 

Alimentatie dient om bij te dragen aan het levensonderhoud, huisvesting enz… levenskosten dus. De wetgever heeft er voor gekozen om geen opsomming te maken van de kosten die door de alimentatie gedekt moeten zijn. Men spreekt over kosten in hun algemeenheid. Tegelijk staat er ook nergens dat àlle kosten door de alimentatie gedekt worden. Dit betekent in de praktijk vaak dat men de algemene kosten (kledij, speelgoed, schoolgerief enz…) beschouwt als te bekostigen door de ouder die alimentatie ontvangt.

Toch is er soms betwisting tussen ouders.

Voorbeeld:
Joris betaalt alimentatie voor de kinderen, die vier dagen bij hem, tien dagen bij zijn ex verblijven. De verstandhouding tussen Joris en zijn ex is niet goed. Wanneer de kinderen bij hem komen, krijgen ze geen kledij en geen boekentas mee. Dat moet hij maar bekostigen, vindt zijn ex.

Hoewel deze zaak duidelijk lijkt, ontstaat er betwisting tussen de ouders. Geen van beiden kan echter eigenmachtig optreden. Een betwisting als deze moet dus, bij gebrek aan overeenkomst, aan de jeugdrechter worden voorgelegd.

In alle gevallen van betwisting kan men de zaak na de scheiding aan de jeugdrechtbank voorleggen. Wanneer de betwisting ontstaat tijdens de scheidingsprocedure hangt het af van de aard en de staat van de procedure welke rechtbank bevoegd is om te oordelen. In de meeste gevallen is dat de vrederechter. Om hierover zekerheid te hebben, vraagt men best advies aan de bemiddelaar of de advocaat.

 Posted by at 15:57

  One Response to “Waarvoor mag alimentatiegeld dienen?”

 1. Beste
  Ik zou graag weten hoeveel alimentatie ik mag vragen aan de vader van mijn kind in volgende situatie:
  1 zoon, 13 jaar
  netto inkomen moeder: 1500 €, vader: 1500 €
  kind ten laste van moeder (adres moeder)
  verblijfsregeling : moeder 60% vader 40% (ook in de vakanties)
  mvg
  L. K.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)